DWGN banner
 
 
Home page DWGN Algemeen > DWGN Algemeen > Website DWGN.nl gaat verdwijnen Permanent link to this page
Wednesday, 18 January 2017
 

Taal keuze


EN  NL  

Website DWGN.nl gaat verdwijnen
Export to PDF Permanent link to Website DWGN.nl gaat verdwijnen Email Print
Written by Webmaster
Thursday, 15 December 2016

Over enkele maanden zal de website van dwgn.nl stoppen.

De vereniging is opgeheven waardoor ook de website zinloos is geworden. Voortzetting door een andere partij is mogelijk, via de D-Star Facebook omgeving is de site al aangeboden, maar er was geen respons.

Last updated ( Thursday, 15 December 2016 )
 
Vereniging Packet WerkGroep Nederland (PWGN) in liquidatie
Export to PDF Permanent link to Vereniging Packet WerkGroep Nederland (PWGN) in liquidatie Email Print
Written by Webmaster
Wednesday, 30 July 2014

Bovengenoemde rechtspersoon is na een besluit van de ALV op 24 mei 2014 ontbonden en per 30-5-2014 als zodanig aangemeld bij de KvK te Breda.


De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen voor een ieder tot 22 september 2014 ter inzage ten kantore van het handelsregister van de KvK te Breda en ten kantore van het secretariaat van PWGN i.l.

Last updated ( Wednesday, 30 July 2014 )
 
PWGN in Liquidatie
Export to PDF Permanent link to PWGN in Liquidatie Email Print
Written by Webmaster
Friday, 30 May 2014

Conform de uitslag van de ALV's van 24 mei j.l. is onze secretaris vandaag bij de Kamer van Koophandel in Breda geweest,

De naam van de vereniging is daarmee veranderd in "PWGN in Liquidatie"

Last updated ( Friday, 30 May 2014 )
 
PWGN ALV's op 24 mei 2014
Export to PDF Permanent link to PWGN ALV's op 24 mei 2014 Email Print
Written by Webmaster
Wednesday, 30 April 2014

Op 24 mei houdt de PWGN 2 ALV's in  Hotel van der Valk, Het Hooiveld 9, 8302AE Emmeloord

Indien u als lid wenst te komen geef dat aan bij de secretaris, dan kunnen wij een geschikte ruimte huren (meer leden, grotere vergaderzaal).

De aanvang van de eerste vergadering is 11:00 uur. Initieel doel van deze vergadering is het opheffen van de Vereniging PWGN.

Uiteraard kunnen leden met het voorstel komen om de vereniging nieuw leven in te blazen en een nieuw bestuur voorstellen. Dit dient uiterlijk een week voor de vergadering bij het bestuur te worden gemekd, dan kunnen wij de agenda daar op aanpassen.

Voorlopig gaan we er van uit dat er onvoldoende animo is om de PWGN voor te zetten, het aantal reacties op de vorige mailing geeft ons dit beeld. Daarom zijn er 2 ALV's geplanned.

ALV1 begint om 11:00 uur en omvat een stemming omtrnet het opheffen van de vereniging. Om dit te kunnen doen hebben 50% + 1 lid nodig op de vergadering, die allen voor het opheffen van de verneiging moeten stemmen. Gelet op de belangstelling in het verleden en de reacties op de eerder mailing verwachten we niet dat er voldoende "quota" aanwezig is om de verenging op te heffen. ALV1 zal dus worden gesloten zonder besluit.

Na de middag, aansluitend aan ALV1 zal ALV2 worden gehouden met hetzelfde doel als ALV1, het opheffen van de verenging. Om de vereniging op te heffen is dan een quota van 50% + 1 lid van de aanwezigen nodig.

ALV2 zal komen te vervallen indien in ALV1 besloten wordt de vereniging door te zetten en een nieuw bestuur wordt gekozen.

Mocht ALV2 uitwijzen dat de vereniging wordt opgeheven, dan zal deze vereffend moeten worden, hiervoor wordt de kas gecontroleerd om te zorgen dat deze in orde is en kan worden overgedragen aan de bestemming die op de ALV is bepaald.

Voor de overige informatie verwijzen we u naar het bericht dat u per postnl heeft bereikt. In aanvulling op een opmerking dat de brief niet gedateerd is, hanteren wij datum poststempel.

We hopen uiteraard op een grote opkomst, mocht u niet kunnen komen dan kunt u stemmen per schriftelijke volmacht., Tot 24 mei.

Last updated ( Wednesday, 30 April 2014 )
 
PWGN Brief
Export to PDF Permanent link to PWGN Brief Email Print
Written by Webmaster
Sunday, 24 November 2013

Opheffen PWGN

Gisteren hebben de leden van de PWGN een brief ontvangen waarin de PWGN zijn voornemen bekend maakt om de vereniging op te heffen. Het is duidelijk dat de PWGN eigenlijk geen reden van bestaan meer heeft, ook de tijdelijke opleving als DWGN - overigens nooit middels de notaris bekrachtigd - is weinig succesvol gebleken.

De inhoud van de brief spreekt voor zichzelf, echter wordt niet gedragen door alle leden van het bestuur. Volgens de statuten van de PWGN, artikel 22 kan de vereniging slechts worden opgeheven op een algemene ledenvergadering. Van de 5 bestuursleden willen 3 - het dagelijks bestuur - de vereniging opheffen buiten artikel 22 om. Daarmee heeft men binnen het bestuur een meerderheid.

De overige 2 zien wel in dat de vereniging op dit moment geen recht van bestaan heeft, maar dat de leden de kans moeten hebben om over de opheffing te beslisssen, mogelijk is er met een beter toegewijd bestuur zelfs een doorstart mogelijk. Ook zouden de leden bij daadwerkelijk opheffen een stem moeten hebben in de besteding van het huidige leden kapitaal.

Indien u zich hierover wilt uitspreken kunt u schriftelijk op de brief van de secretaris reageren en om een ledenvergadering vragen.

Last updated ( Sunday, 24 November 2013 )
 
AT doet ronde bij Onbemande Stations
Export to PDF Permanent link to AT doet ronde bij Onbemande Stations Email Print
Written by Webmaster
Tuesday, 28 May 2013

AT doet ronde bij Onbemande Stations

Op dit moment komt AT langs bij onbemande stations die vergeten zijn hun BT te verlengen. Dit kan in principe niet meer, zie vorige bericht, maar je dient een nieuwe BT aan te vragen.

Kortom, heb je voor packet in de vorige batch van 2009/2010 een BT aangevraagd dan is die nu verlopen en dien je een nieuwe aan te vragen. Het niet hebben van een BT is strafbaar en men kan een boete opleggen.

Last updated ( Tuesday, 28 May 2013 )
 
Bijzondere Toestemming
Export to PDF Permanent link to Bijzondere Toestemming Email Print
Written by Webmaster
Tuesday, 28 May 2013

Bijzondere Toestemming

Sinds 15 maart geldt een nieuwe regeling voor BT's. Voorheen kon je een bestaande BT verlengen, sinds 15 maart is dat niet meer mogelijk en dien je een geheel nieuwe aanvraag in te dienen.

DWGN heeft in het vereden bepaald dat nieuwe BT's en verlengingen uit de verenigingskas betaald zouden worden, onder voorwaarde dat het station ook daadwerkelijk operationeel was (vergoeding achteraf!). Het afschaffen van verlenging en daarmee de hogere prijs voor alle BT's zal nog moeten worden bezien door het bestuur van DWGN.

Last updated ( Tuesday, 28 May 2013 )
 
Website wijzigingen
Export to PDF Permanent link to Website wijzigingen Email Print
Written by PA3ANG
Friday, 10 May 2013

Het dstarforum is afgeschakeld

Sinds vandaag 10 mei 2013 is het speciale dstartforum, dat bereikbaar was via deze website en onder www.dstarforum.nl niet meer in de lucht.

De belangstelling nam af en het bleek voor ons onmogelijk om het forum actueel te houden. Er zijn voldoende ander Nederlandse en Belgische sites waar informatie over D-STAR en aanverwante techniek te vinden is.

Ook zijn de domeinnamen pwgn.net en dwgn.net niet meer of binnenkort niet meer actief. De DWGN blijft dus uitsluitend bereikbaar onder www.dwgn.nl.

Last updated ( Tuesday, 28 May 2013 )

Read more...
 
DWGN niet op de Dag voor de Radio Amateur
Export to PDF Permanent link to DWGN niet op de Dag voor de Radio Amateur Email Print
Written by PA3ANG
Monday, 29 October 2012

Helaas zal er dit jaar geen stand zijn van de DWGN op de Dag voor de Radio Amateur in Apeldoorn.

Mede door verblijf in het buitenland van de voorzitter, die de afgelopen keren de organisatie rond de stand regelde en het afmelden van Fred PA4YBR (Dutch*Star) en zijn team, hebben we ons genoodzaakt gezien om onze standplaats op de DvdRA af te blazen.

Het is jammer, ook omdat er juist nu veel in beweging is rond o.a. D-STAR. We begrijpen als PWGN bestuur dat het teleurstellend is mede gelet op het feit dat we twee jaar geleden ons met veel enthousiasme weer publiek hadden vertoond.

Namens het bestuur,
Johan, PA3ANG

Last updated ( Tuesday, 28 May 2013 )
 
Nieuwe Interlink op 23 cm
Export to PDF Permanent link to Nieuwe Interlink op 23 cm Email Print
Written by Webmaster
Saturday, 15 September 2012

Nieuwe interlink op 23cm in wording naar Leeuwarden.

Er  gaat een oude PWGN link TRXIIIb van PWGN ingezet worden voor deze link met een snelheid van 19k2 full duplex en mogelijk sneller.
De link gaat lopen tussen PE1OEZ-9 en PI1SNK-10 (axnode)
Zoals jullie dus zien word er druk gesleuteld aan het NLDNET packetradio netwerk.
PE1OEZ zal als backbone fungeren waneer internet weg valt bij PI1SNK-10 (bpq32 node)

73 Danny PA2SNK @ PI8SNK.#frl.nld.eu

Last updated ( Saturday, 15 September 2012 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Nieuwe DWGN logo

Mening

DWGN is een feit, wat zou de eerste taak van DWGN moeten zijn
  

RSS Feeds


 
      
 
Copyright 1992, 2017 DWGN - Powered by Lanius CMS OS Powered by Slackware